農村房子的風水

 農村房屋的風水有什么需要我們注意的呢。農村房屋的風水應該怎么kan呢!下面是有guan農村房子的風水的相關文章!快來看看吧。


農村房子的風水

 農村住宅風水圖解大全

 1 農村房屋風水認為、平房住宅不可建在丁字lu的交叉處!也就是垂直xian的垂直的,點的部位,也就是住宅qian面不可有直沖而來的巷和路,否則禍害無窮。

 2 農村房屋風水認為,住宅基地。前低而后高是da吉!fan之前高而后低則是不吉,

 3 正對大門絕對不可有大樹,因為農村房屋風水認wei,大樹在門前不但阻擾陽氣進入wu內?也會使屋nei陰氣出不來,就從實際生活來說也對家人出ru不便、如下雨打雷也會zhao雷電的危險,如秋天樹葉易落入室內也無fa保持請潔。

 4 在村里的住宅最好不要比周圍的jian筑高,農村房屋風水認為這樣的房子會錢財不bao、從現實來說。這yang的住宅也有好多危險!如遭火災。風災。空襲等都首當qi沖!也沒有遮檔陽guang的條件、陽盛陰衰。陰陽不調等都會影xiang家人的健康、

 5 住宅基地或房wu成三角形者?若qian尖后寬叫做田筆?住了之后會人cai兩損,尤其容易yin起女人帶來的災禍。或女人本身不利,后尖qian寬者叫做火星拖尾!農村房屋feng水認為、這樣的住宅大兇,

 6 農村房屋風shui認為。住宅基地或房wu成前窄后寬呈正梯子的形狀!居住此屋的主人bu但福而且貴!還必定在社會上轟轟烈lie

 7 農村房屋風shui認為!住宅基di或房屋的形狀左長右短,住了以后會損ji妻子和兒女的?

 8 農村房屋風水認為,住宅基地東南方有que。對生兒育女不利。但不損貴氣,推薦閱讀:房間布置風水

 

 農村房屋風水有和禁忌?

 農村房屋風水淺析:農村房屋風水學戶型不正

 戶型不正!qi形異狀就容易招來橫禍、因此。居jia的房子不管面積是大還是小!戶型一定要方正,風水中最忌的是三角xing房子,梯型的房子或zhe是其它不規則形狀的戶型?

 三角形或者其他不規則的戶xing?在普通住宅li其實很少見?目前。鄭州樓盤里。小編zhi發現綠城水岸名苑的戶型比較奇形異狀!這樣有棱有角de設計除了風水上可能有問題、在空間de利用率上也會稍差,畢竟家具很少有三角形de,而且。不規整也會導致整個房間的南北無法dui流,通風效果差。采光也會有一定影xiang!

 農村房屋風水淺析:農村房屋風水學客廳封閉

 客廳就是室內的小明堂,平時家人在一qi聚會或者是來外人時招待客人的地方,因為wo室的面積都比較小的,而且家里人的臥室都是分開de!大人是大人的。孩子是孩子的,聚在一起家里人liao聊天很不方便!因此,ke廳要選開放式的。一般而言。客廳很少you封閉的。不過,還真有開發商把客廳設計成半封閉de

 農村房屋風水淺析:農村房屋風水xue沒有明堂

 風水中講一定要有明堂,明堂的大小代表事ye的大小、在房屋上面。明堂就是指房子前mian的寬敞程度、現在這個寸金cun土的都市社會!樓越蓋越高,間距越來越小。人們就像蝸居zai籠子的鳥?無比的郁悶啊,說實在話。現在的樓房gen本談不上明堂!一眼望過去。是樓是樓還是樓。不過。社區有些lou王的間距還是不錯的!

 農村房屋風水淺析:農村房屋風水學西北缺角

 奇形yi狀的房子不能買、那缺角的房子可以買嗎?由于現在開發商十fen追求利益最大化!所以每一層都會盡可能多的增加戶shu,這也導致了現在的房屋缺jiao很普遍!而且方正戶型bi較少、不可避免的就會遇到que角房子、

 這里。想說的是其他地fang缺角沒有多大事情!但有一個地方絕對不能缺jiao!那就是西北方。這個方位代表干,是乾卦。是zhou易六十四卦的第一卦!上上卦,象曰:天行健。君子以自強不息,乾卦講的是一個事wu從發生到繁榮的過程?這個方wei如果缺了角。沒有了生命力。那可就不大好了。

 

 農村房屋風水格局

 一、門和路

 1?門有五種,大門。中門,總門,便門,旁門。

 2。大門系指整個家宅de外大門、是房men中最重要的?宜朝xiang本命的吉方。中門在大men之內(現今公寓式房多無中門)?關系略輕。只要不shi本命主兇方即可?總門者。各棟wo房之總門路,亦宜避免兇方,便門系指非公寓式房而有庭院的fang屋!除大門外。皆為便門。亦宜吉方,或生助大門五xing之方,以助家宅之吉,大門吉,便門又吉,乃為全吉。若有兇向之便門。則宜關閉之,左吉則閉右走左,右吉則避左走右。吉兇立見,

 3。旁門系指各臥房之men?亦喜吉。方忌兇,方若有二門。左大主換妻。右大主孤寡。

 4。論屋相,仍以大門為重。大門吉,全屋皆吉,總門吉。則此一棟吉。旁門吉,則此一房門皆吉,

 5,凡開腰門,必需將羅經格定。量準丈尺。方可開,其方法系以后dong之屋檐。量至前棟之前檐。如得六十丈,ze于三十丈下羅經,取吉方開門。開門宜在地支上。所謂men向地中行也、

 6。門不宜多開。多開則散宅氣。路不宜有多叉路,多歧則宅弱。

 7。fang屋大門不宜面對軍公家辦公室。倉庫大門。廟門。城門。皆主兇,街道直沖門者兇,大men前街道彎曲如弓字形亦主兇!

 8,門樓bu可高壓正廳?fou則宜招官非不利小孩。

 二。陽宅的形勢

 1!好陽宅duo地基方正,看起來順眼。如房屋太高,太闊。太窄小,或東拉西扯。東大西小,定主財物人口有損shi?傷害。

 2。富貴人之住宅,多屋形端正嚴肅。氣象豪雄。墻垣周密,四壁光明。天井明潔。建筑規矩而集中。反之屋小而高。前無依。四邊無靠,孤寒之宅,建筑物,東倒西歪,棟析梁斜,風雨入室,主屋中人有病痛。

 3。房屋黑暗,太闊太狹。妖怪宅也,屋宇建筑不整齊,四壁裝飾破碎。窗門露齒。主財兩退。

 4。屋矮地闊。主一代發福。

 5。住zhai與辦公室不同,辦公室喜闊大zhuang觀、住宅則喜da小適中,廳室集中。為吉,

 6,臥室與客廳的建筑fa不同,客廳前可以闊,大臥房則不宜tai大!

 7。前屋喜不高不矮,則賓主相稱主福。前屋太高者,主受人欺。太低者。賓主不稱意,太近者人受逼迫。太遠者曠,

 8。屋前擔近,則宜矮。前檐稍遠,則可略高,

 9,住宅宜人多屋少,屋為人克主吉。宅多人少。為宅勝人主兇,

 10。建筑物如中間為舊wu!兩邊再來筑新屋,主人無遠志發展。反之。二邊為舊宅。中間重筑新屋。主發達名利。新故各半,則吉兇參半,建筑物zhi材料新而佳!主人口盛旺。蟲蛀木空,主you自盲耳聾之人。

 11。屋子只有一ban的人居住,主人散。梁柱若懸空,主家主命短,梁歪棟斜。主是非反復。

 三,香火。神位

 tu地祠神、祖先祠堂。神位。皆香火之位。宜安本ming吉方則獲福、兇方必有咎,

 四,床位

 1,安床不宜擔梁,后擔金屬陰。主夢魅壓。前擔金屬陽,主有噯氣疾。

 2,床位以房門為主,宜朝吉向。忌兇方,皆兇近吉,自然化難生恩。3,床的方向宜明不宜暗-暗則主ku,如房不便開房jian陽光,可jiang床安向前面迎接陽光為吉、

 4。床忌與房門相沖,趨避之法,可屏風擋住為佳,陽宅諸事。惟床最易。宜合命之吉方,

 五。梳妝臺

 現臥室家具多有梳妝臺的設置?shu妝臺最好與床同方、忌與床對向。主夢魅,災病不吉,

 六。坑廁

 keng廁皆為出穢之物,位居本命之兇方。鎮住兇神反而fa福?如命以西為吉方,則南為兇方,東為忌方,則keng廁位于東南方為吉。反之ruo出穢之物位于本命之吉方!制住吉神反兇,

 七,坑

 不論居鄉村或都市!若于住宅來龍處。開一坑。則于宅主不利,小則官非人命。坑居東北zhu不發文才!居西nan或正西老母幼女多病,居正北主眼病,居正東huo正西主出孤寡。居西北不利于老nian人?

 八,樓

 1,樓上為天,樓下為地,宜樓小而樓下大,反zhi樓大屋小主不吉!樓上下fang門如各朝一向、主家有逆親,或招盜。樓上的高度比lou下為高、主住的ren自縊吸毒!

 2。樓不可筑于zheng屋之上,亦不可zhu于客廳之上。最好lou筑于后廳之上(指平房)!

 3。屋邊有高樓壓ben屋,左壓左wu位的人兇!右壓右wu住的人兇?推薦閱讀:住宅風水方位

 
 
[ 打印本文 ] [ 關閉窗口

 
你可能還要瀏覽相關文章


你可能也喜歡:

相關推薦

編輯推薦

猜你感興趣
2019年25选7走势图